Fritidens trädgårdar

Det var i Ystad som fritiden uppfanns! Ja, faktiskt. Med Fritidsutställningen år 1936 i Bollhusparken blev fritid ett begrepp - som en motsats till arbetstid.

Fritidsutställningen 1936 i Ystad blev en av Sveriges genom tiderna viktigaste utställning. Den blev uppmärksammad både nationellt och internationellt. År 2011 firade vi 75-års jubileumet av Fritidsutställningen. Utställningen handlade om upplevelser och möjligheter till inspiration.

Som en liten del av alla utställningens arrangemang, byggdes tre små visningsträdgårdar, där vi tolkar dåtid, nutid och en eventuell framtid. Trädgårdarna kan beskådas i Bollhusparken nära järnvägsstationen och Fritidsbadet. Trädgårdsritning och växtförteckning för Fritidens jubileumsträdgårdar hittar du i rutan till höger.

I alla tre trädgårdarna erbjuds sittplatser för en stunds avkoppling och begrundande. Vi har även etiketterat växtligheten i informationssyfte, för att du, som besökare, eventuellt ska hitta både gamla och nya favoriter bland växtmaterialet samt få en möjlighet till en stunds trädgårdsinspiration.

Dåtidens trädgård år 1936

Dåtidens trädgård

1936 hade funktionalismen gjort sitt intåg även i trädgården och till stor del ersatt kökslandet med en gräsmatta med plats för spel/lek och vila. Funkisträdgården eftersträvade sol, ljus och luft. Solterrassen eller altanen blev nu ett obligatoriskt inslag utmed husets vägg.

Vi har tagit hänsyn till dåtidens växtmaterial såsom syren och schersmin samt bärbuskar som krusbär och vinbär, som var vanligt förekommande. De vanligaste dåtidsannuellerna var krysantemum, begonia och luktärt. Bland dåtidträdgårdens perenner fanns bergenia, pioner, stormhatt och flox. Rosor var mycket populära under denna tid och ett tiotal av gamla sortens rosor med magnifika dofter är planterade. Vidare har dåtidsträdgården även ett litet köksland med potatis, morot, spenat, rödbeta och kålrot i odlingen.

Nutidens trädgård år 2011

Nutidens trädgård

I dagens trädgård finns en stor del hårdgjorda ytor, krukor med exotiska växter och mindre upphöjda perennplanteringar, som har temat ”årets perenn” med olika växter från 1997 till 2011. Dessa har röstats fram på grund av sina egenskaper som vackra, friska, härdiga och lättodlade.

 Framtidsträdgården år 2036

Framtidsträdgård

Framtidens trädgård pekar mycket mot ett miljövänligt ekologiskt tänkande med egenkompostering. Köks- och medicinalväxterna är tillbaka igen. Örter, kryddor och medicinalväxter får troligtvis ett större framtida intresse även för den enskilda fastighetsägaren. Odling för hemmabruk av till exempel medicinalväxter kan med vetenskapens utveckling bli ett intressant framtida alternativ, istället för dagens ofta syntetiskt framställda preparat.

Men vem kan egentligen ”sia” om vad framtidens trender för trädgård egentligen kommer att få för innehåll. I vår tolkning av framtidsträdgården, är temat att nästan all växtlighet används till medicin, mat eller dryck.

Väl mött i våra tidstematrädgårdar i centrala Ystad.

 

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2018-10-25

Kontakt

Tekniska avdelningen

Cecilia Persson
Parkchef

cecilia.a.persson@ystad.se
0411-577160