Minnesplats för djur vid Sjöhögs reningsverk

Minnesplatsen för de djur som var begravda vid Sjöhög reningsverk är färdigställd. Minnesplatsen ligger i den södra delen av den tidigare djurkyrkogården och kan nås från gångstigen söder om reningsverket.

Det kommer inte att ske några ytterligare gravsättningar på minnesplatsen utan den är tänkt att vara en plats dit berörda djurägare kan gå och minnas sina vänner. Kanske vill man lägga en blomma vid minnesstenen eller sitta en stund på bänken i solen.

Vi vill härmed tacka alla berörda djurägare för er förståelse rörande avvecklingen av djurkyrkogården och hoppas att ni kommer att bli nöjda med den nya minnesplatsen.

Djurminneslund i Dag Hammarskjölds park

Om ni vill begrava ert avlidna husdjur i den nya minneslunden, som är placerad i Dag Hammarskjölds park, kontakta Cilla Persson på parkenheten för att bestämma en tid för överlämnandet. Klicka här för att läsa mer om minneslunden.

Välkomna!

 

Minnesplatsen vid Sjöhögs reningsverk

Minnesplats djurkyrkogården

Publicerad 2018-02-28, Uppdaterad 2018-10-25

Kontakt

Tekniska avdelningen

Cecilia Persson
Parkchef

cecilia.a.persson@ystad.se
0411-577160