Motorsågsutbildning

Motorsågsutbildning
Bilden: Gruppfoto på personalsom genomgått motorsågsutbildningen

Ett antal av parkenhetens personal har nu genomgått utbildningen för motorsågskörtkort. Nio parkarbetare har blivit godkända för behörighet till motorsågskörkort ABE***. En av dem är Jonas Persson. Trots att han arbetat med motorsåg i flera decennier, tycker han att körkortskurserna varit givande. 

- Förutom säkerhetstänkandet har man också lärt sig en del om hur man lägger ett fällhugg. Det har varit bra, säger Jonas Persson.

De företag och kommuner, som ännu inte sett till att utbilda sin personal, har åren 2013 och 2014 på sig att lösa det. Men från och med den första januari 2015 måste alla, som arbetar med motorsåg i en anställning, ha ett körkort. De kommuner och företagare, som bryter mot detta krav, kan få betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor. Motorsågskörkortet infördes 2005 och kostar mellan 5 000 och 7 000 kronor. 

Hittills har nära 30 000 personer i Sverige genomgått utbildningen. Varje år mister mellan fem och tio personer livet i olyckor inom skogsbruket. Dessutom sker ett stort antal olyckor utan dödlig utgång i arbetet med motorsåg. Främst är det enskilda markägare och bönder som drabbas, enligt Arbetsmiljöverkets källor. Många av de allvarliga olyckorna är fällningsolyckor, som beror på bristande kunskaper och bristande färdigheter.

Nivån på körkortet beror på vilken typ av arbete man ska utföra. Steg A handlar om att utföra motorsågning. Steg B är till för dem som skall fälla träd och steg E tar upp sågning i lift där separat liftkort är ett behörighetskrav. Sedan fortsätter klasserna högre upp och blir än mer avancerade.

Enligt den modell som används för utbildningen, tar det tre till fyra dagar att ta körkortet, för de grundläggande nivåerna. Den innefattar både skriftligt och teoretiskt prov samt praktiskt trädfällningsprov. Utbildningen trycker hårt på säkerhet och om att tänka efter före.

Allmänheten är medveten om att motorsågskörkortet finns, eftersom det har varit stor uppmärksamhet i media i samband med Arbetsmiljöverkets nya lagstiftning. Från att en gång i tiden ha varit en fråga om frivillighet, blir nu körkortet alltså ett krav, för de som är anställda och många har redan kommit långt i utbildandet.

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-05-23