Ny rondell vid riksväg 13 mot Sjöbo

Den nya rondellen, som Trafikverket är ägare till, uppe vid nya ICA, kommer att färdigställas under maj månad 2013.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att den ska heta Fredriksborgsrondellen.

Parkenheten har gjort utformningsförslaget på växter och stenbyggnationer. Strategin i utformningsförslaget är grundat på så få skötselbesök som möjligt och att den friväxande växtligheten tål snöupplag, salt mm, samt eventuella överkörningar i kantzonerna där björkspirea ska planteras. 

 

UTFORMNINGSFÖRSLAG

Rondell

 

Här nedan kan du följa arbetet med Fredriksborgsrondellen.

BILD 1

 Fredriksbergsrondellen

BILD 2

Arbetet med att lägga ut geotextil och granitsingel är nu färdigt och växtplanteringen återstår.

Fredriksbergsrondellen

BILD 3

Arbetet med växtplanteringen är klar.

Fredriksbergsrondellen

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-05-23