Västra Sjöstadens torg

Parkenheten har nu utfört planteringsarbete på Västra Sjöstadens torg. Här nedan kan du se illustrationer samt plan med tillhörande växtförteckning.

Klicka här för att se illustrationsplanen med tillhörande växtförteckning.

Bilder på Västra Sjöstadens torg:

Västra Sjöstadens torg vy 1

Västra Sjöstadens torg vy 2

Västra Sjöstadens torg vy 3

Publicerad 2014-03-28, Uppdaterad 2019-03-01