Vår- och sommarblommor

Tanken med olika "gröna arrangemangen" under året är att förvalta, förnya, försköna och ibland överraska kommunens befolkning och besökare.

Vidare är taktiken för kommande satsningar på utemiljön att ta fram strategiskt och ekonomiskt hållbara lösningar, för att få ett blomstrande samhälle med en genomförbar ekonomi.

Exempel från tidigare år:

Penséer

PÅSK

Till påsk bjuder vi också på ca 35.000 egenodlade penséer i rabatter och urnor samt fjäderskrudade björkris mm, för att våra invånare och besökare ska få en positiv upplevelse av årstiden. Bilder på våra penséer 2014 hittar du i rutan till höger.

Lökar

VÅRFLORA

Under våren kommer ca 50.000 planterade lökar att spira fram som vårens budbärare. Det har arbetats fram ett vårlökssortiment i bilder som främst är framtaget i informationssyfte. I rutan till höger hittar du bilder på våra lökväxter och vårflora 2014.

Canna

PROGRAM FÖR SOMMARBLOMMOR YSTAD 2015

Det är med stor glädje vi presenterar årets program för sommarblommorna i Ystad  kommun, programmet finns i högerspalten. Syftet med detta program är att visa på de trivselskapande åtgärder som ska göra kommunen trivsammare för boende och besökare under sommarhalvåret.

Det ska även underlätta planeringen av arbetet och hanteringen av växtarrangemangen vid utplantering samt placering. Illustrationerna är även framtagna för att få ett dokumenterat pedagogiskt utförande som underlag för inventering och budget.

Parkförvaltningen placerar ut 250 stycken urnor och 1 200 m² i markplanteringar.

 

 

 

Publicerad 2013-12-18, Uppdaterad 2018-10-25

Kontakt

Tekniska avdelningen

Cecilia Persson
Parkchef

cecilia.a.persson@ystad.se
0411-577160