Kriterier för Fairtrade City

Kriterier för att bli diplomerad till Fairtrade City

  1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
  2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.
  3. En kartläggning av Fairtrade-märkta produkter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.
  4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida i Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.
  5. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare.
Publicerad 2014-04-29, Uppdaterad 2019-01-21

Styrgrupp Fairtrade City Ystad

Kristina Strömbeck Fairtradeambassadör

Cecilia Svärd (s) Förtroendevald

Lennart Kjellander LOU-konsult

Annastina Tell-Forsselius, Världsbutiken

Svenska Kyrkan

Anki Saedén, Saedéns Chokladhus

Paula Jarl, Upphandlingsenheten Ystads kommun

Håkan Persson, Ystads Gymnasium

Peter Eriksson, Ystads Köpmannaförening

Carolina Bengtsson, Studerande

Kajsa Lindwall, Fairtradeambassadör/Studerande

Jane Wikström, Jane Wikström Design 

Carolina Palm, Avd. för hållbar utveckling, Ystads kommun