Hållbarhetsutskottet

Kommunstyrelsen i Ystads kommun har ett hållbarhetsutskott som arbetar med kommunens övergripande miljöstrategiska arbete. Hållbarhetsutskottet sammanträder en gång i månaden. Här kan du läsa om utskottets arbete.

Kommunen har tagit beslut om att hållbarhetsutskottet ska ha följande uppgifter:

  • Med uppmärksamhar följa utvecklingen i de övergripande miljöfrågorna, samt ta initiativ och lägga fram förslag som beredningen finner påkallade
  • Bereda de övergripande miljöfrågor som ska behandlas av kommunstyrelsen
  • Leda kommunens strategiska miljöarbete
  • Delta i extern samverkan i miljöfrågor
  • Vid behov föreslå revidering av Miljöprogrammet
  • Vara ett stöd för nämndernas och de kommunala bolagens miljöarbete 
Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2019-03-12

Kontakt

Kristina Rosberg
Hållbarhetschef
0411-57 73 17
kristina.rosberg@ystad.se