Ystads kommuns miljöpris

Ystads kommuns miljöpris delas ut årligen till personer, företag eller organisationer som har gjort särskilda insatser som bidrar till effektiv resursanvändning, kretsloppstänkande och ekologiskt hållbar utveckling.

Priset, som delas ut av Kommunfullmäktige, består av diplom och penningpris. Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun eller som på ett annat sätt har en tydlig anknytning till Ystad. Pristagare utses av kommunstyrelsens miljöutskott.

Nomineringar inklusive motivering skickas till: Ystads kommun,  Kommunstyrelsens miljöutskott, 271 80 Ystad eller till kommunen@ystad.se. På kuvertet eller på ämnesraden ska det stå ”Miljöpriset [årtal]”.

Vindkraftverk i morgondis

Publicerad 2019-03-12

Kontakt

Kristina Rosberg
Hållbarhetschef
0411-57 73 17
kristina.rosberg@ystad.se