Skyddsjakt i Ystads kommun

Rutiner för skadedjur och skyddsjakt samt hur trafikskadade djur hanteras inom Ystad kommun

När det gäller kommunala fastigheter har kommunen avtal med skyddsjägare som enligt överenskommelse med Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver skyddsjakt inom Ystads kommun.

Nedan finns rutiner för de vanligen mest förekommande fallen.


Lösspringande katter som smutsar ner etc.               

Om klagande anser att katten smutsar ner etc. är detta att betrakta som ett klagomålsärende enligt Miljöbalken vilket ska hanteras av Miljöförbundet. Ring 0417-57 35 00.


Lösspringande "vilda" katter

Inom detaljplanerat område är det Polismyndigheten som avgör om avlivning får ske. Fastighetsägaren kontaktar skytten som måste ha Polisens tillstånd innan avlivning får ske. (Tillämplig lagstiftning är Lagen om tillsyn av hundar och katter, där polisen är tillsynsmyndighet).

Det ska vara klarlagt att ingen ägare finns till katten, den ska bedömas vara övergiven eller förvildad. Fastighetsägaren måste bevisa för Polisen att katten är vild. Skytten ersätts av fastighetsägaren.

Utanför detaljplanerat område avgör jakträttsinnehavaren/fastighetsägaren om en lösspringande katt är övergiven/förvildad. Jakträttsinnehavaren kan själv ombesörja avskjutning men ansvarar för att detta sker på korrekt sätt.

Fastighetsägaren/Jakträttsinnehavaren måste bevisa att katten kan antas vara vild eller övergiven. Avlivningen ska ske enligt djurskyddslagens bestämmelser. Fastighetsägaren ersätter skytten.


Lösspringande "vilda" sjuka katter

Ett djur som kan misstänkas lida omfattas av djurskyddslagen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddet. Om någon anmäler en skadad katt eller djur ska man kontakta Länsstyrelsen.


Fåglar eller annat vilt som stör

Om det är under jakttid och viltet inte är skyddat får fastighetsägaren kontakta skyddsjägaren. Fastighetsägaren ersätter skyddsjägaren. Är det under icke tillåten jakt skall Miljöförbundet först avgöra om det är att betrakta som en olägenhet innan avskjutning får ske. Är det ett vilt som är skyddat/fridlyst t.ex. fladdermöss är det Länsstyrelsen som beslutar om avskjutning får ske.


Vilda skadade djur

Vid trafikolycka då vilda djur skadats kan det anses vara en kommunal angelägenhet. Ystads kommun anlitar då ett antal jägare som står till förfogande för att hjälpa polisen när så är behövligt.   


Skadedjur

Skadedjur är de djur som förorsakar olägenhet eller medför risk för olägenhet, t ex möss, råttor, sorkar.

För sanering i egen fastighet får fastighetsägaren kontakta ett saneringsbolag utan inblandning från kommunen. Fastighetsägaren har i regel hemförsäkring som täcker kostnaden för sanering.

I flerfamiljshus är det fastighetsägarens/hyresvärdens skyldighet att anlita ett saneringsföretag vid risk för olägenhet. Även här finns försäkringar.


Insekter och dylikt

Ärende som avser ohyra (insekter) hänvisas till bekämpningsföretag, vars tjänster som regel ingår i hemförsäkringen. Det är fastighetsägarens skyldighet att anlita ett saneringsföretag vid risk för olägenhet.

 

Kontaktpersoner när det gäller skadade djur inom Ystads kommun


Vardagar 8.00-16.30
Privatperson kontaktar kommunens växel 0411-57 70 00 eller markförvaltare 0411-57 72 24 som kontaktar skyddsjägare.

Helger samt före 8.00 och efter 16.30
Privatpersoner kontaktar polisen på telefonnummer 114 14 som i sin tur kontaktar skyddsjägare.

 

 

 

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-01-21