Miljöbokslut

Kommunens lokala miljömål och åtgärder för att nå målen följs upp med ett miljöbokslut

I miljöbokslutet kan man läsa om olika projekt och åtgärder som görs på kommunen för att nå en bättre miljö. Resultaten i diagram och figurer speglar förändringarna över olika år. För 2005 och för 2006 och 2007 finns utförliga uppföljningar.  För 2008 fram till sommaren 2009 finns ett förenklat miljöbokslut samt en revidering av ansvarsfördelningen och för 2009 fram till sommaren 2010 finns också ett förenklat miljöbokslut.

 

 

 

 

Publicerad 2013-10-01, Uppdaterad 2014-03-06