Balkåkra 18:53 och 1:162

i Svarte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda marken för parkeringsändamål. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser i anslutning till tågstationen i Svarte, både för att hantera en ökad tågpendling och för att på sikt ge möjlighet att utveckla ett attraktivt centrum och en samlingsplats mellan stationen och stranden.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 13 juni 2019.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkarna till höger.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet.
Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30Publicerad 2018-08-27, Uppdaterad 2019-06-25

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad