Snårestad 22:14

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av tre bostadshus längs den gemensamma vägen Snårestad s:20. Byggnaderna ska anpassas till den lokala byggnadstraditionen.


karta som visar området

Detaljplanen var ute på samråd 5 december 2015 - 18 januari 2016.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkarna till höger.

Har du frågor är du välkommen att kontakta stadsarkitekt Leila Ekman.
Mejla leila.ekman@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.Publicerad 2015-12-02, Uppdaterad 2019-01-02

Kontakt

Samhällsbyggnad
sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad