Urmakaren 23 m.fl.

karta som visar området

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detaljplanens syfte är att ersätta nuvarande verksamhetsområde genom att möjliggöra ny bostadsbebyggelse för ca 400 bostäder med inslag av centrumverksamhet i bottenvåning, vårdboende samt planlägga befintlig parkmark.

Planområdet ligger i den östra delen av centrala Ystad. Området gränsar i norr till Herrestadsgatan och i väster till Surbrunnsvägen med befintliga bostadsområden och, i söder och väster till Fridhemsgatan respektive Disponentgatan med verksamhetsområden och blandad stadsbebyggelse.

Detaljplanen har varit utställd för samråde under tiden 22 oktober - 21 november 2016.

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkarna till höger.

Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet.
Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30.

 

Publicerad 2016-10-20, Uppdaterad 2019-01-31