fotomontage-webbanpassad.png

Kommunen Ystad 2030

Här kan du läsa mer om förslaget till ny översiktsplan för byar och landsbygd i Ystads kommun.

Förslaget på den nya översiktsplanen finns nu att ta del av och eventuellt lämna synpunkter på under det så kallade samrådet. Samrådstiden pågår 15 februari – 30 april 2019. Synpunkter lämnas direkt i den digitala översiktsplanen under fliken ”tyck till” eller skickas till sam@ystad.se
Du kan även lämna skriftliga synpunkter till Samhällsbyggnad, Plan och Bygg, 271 80 Ystad.

Översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning presenteras digitalt och finns att läsa här.

På dessa platser finns översiktsplanen tillgänglig för allmänheten att ta del av under hela samrådstiden. Representanter från stadsbyggnadsavdelningen kommer att finnas tillgängliga på öppet hus vid flera tillfällen under samrådstiden enligt schemat nedan:

  • Köpingebro bibliotek: 28/3 kl 13-17 och 16/4 kl 15-17
  • Glemmingebro bibliotek: 25/3 kl 15-19 och 17/4 kl 14-17
  • Löderups bibliotek: 18/3 kl 15-19 och 1/4 kl 15-19
  • Svarte bibliotek: 2/4 kl 16-19 och 11/4 kl 14-17
  • Stadsbiblioteket Ystad: 5/3 kl 15-19 och 10/4 kl 15-19
  • Gamla rådhuset: 15/2-30/4 måndagar kl 13-16
  • Stadsbyggnadsavd., Tobaksgatan 11: mån-tor kl 10-12 och 13-15, fre kl 10-12

Dialoger

Arbetet med den nya översiktsplanen inleddes med dialogprocesser och möjligheter att lämna synpunkter inför uppstarten av arbetet. Resultatet från dialogerna har använts tillsammans med övrigt underlag som behöver tas fram för den nya planen.

Planen kommer att ställas ut för allmänheten i två omgångar, under samråd och utställning, innan den antas och under båda dessa perioder finns möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

Process öp kommunen 2030

Varför en ny översiktsplan?

Kommunfullmäktige måste varje mandatperiod ta ställning till om gällande översiktsplanen är aktuell eller inte och i december 2016 beslutades att Ystads kommuns översiktsplan inte är aktuell i alla delar. Samtidigt som kommunfullmäktige beslutade om att översiktsplanen inte var aktuell i alla delar gavs uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. För staden Ystad och för tätorterna Köpingebro och Svarte finns aktuella fördjupade översiktsplaner. Den nya översiktsplanen som nu är på samråd handlar därför om mark- och vattenanvändningen för kommunens byar och landsbygd.
Syftet med planen är att visa hur mark och vatten ska användas och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. Översiktsplanen innehåller politiskt förankrade strategier och ställningstaganden om hur kommunen ska utvecklas, förvaltas och skyddas samt hur olika allmänna intressen ska prioriteras.

 

 

 

Publicerad 2017-07-07, Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Läs och tyck till om översiktsplanen

Du kan lämna dina synpunkter under rubriken "Tyck till" som du hittar i sista fliken efter "Konsekvenser".

 

Underrättelse om samråd.

Planförslaget finns även som pdf här.

 

Samråd film