IMG_5184.JPG

Cykelfrämjandets cyklistvelometer och kommunvelometer

Nu har 242 invånare i Ystads kommun svarat på Cykelfrämjandets undersökning om hur det är att cykla i Ystads kommun. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling och göra jämförelser mellan kommuner.

Ystads kommun får 2,82 i totalpoäng utifrån en skala på 1-5. Det är något lägre än förra undersökningen 2020 då totalpoängen var 3,02. Resultatet ger Ystad plats 33 av 73 inom rankingen för små kommuner (under 50 000 invånare).

Betyget är relativt lika utifrån de olika områdena för frågorna. Den generella nöjdheten är ganska bra. Bäst betyg ges för tillgången till cykelinfrastruktur. Sämst betyg får cykelklimat som handlar om hur man uppfattar klimatet för cyklister i förhållande till andra trafikanter, frågorna kopplade till trygghet, samt hur cyklisterna uppfattning om hur cykling och cyklister prioriteras av och arbetas med i Ystads kommun.  

Ystads kommun arbetar på många olika sätt utifrån kommunens Cykelplan för att fler ska cykla i kommunen och för att de som cyklar ska kunna göra detta enklare, säkrare och tryggare. Undersökningen är ett bra underlag till arbetet eftersom det blir tydligare vad som behöver förbättras.

Länken till hela resultatet från Cyklistvelometern hittar du på Cykelfrämjandets hemsida www.cykelframjandet.se/cyklistvelometern 

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.

Publicerad 2022-11-03, Uppdaterad 2023-11-06