cyklar.jpg

Felparkerad eller bortforslad cykel

I Ystads kommun sker periodvis städning av skrotcyklar och flyttning av övergivna eller felparkerade cyklar.

Kontrollen görs med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Denna insats gör vi för att hålla de allmänna cykelställen i Ystads kommun tillgängliga så att de inte fylls med  cyklar som inte används. Dessutom för att gångbanor ska hållas tillgängliga för gående, även för de som har funktionsnedsättning.

Skrotcyklar kan bortforslas direkt medan de övergivna eller felparkerade cyklarna markeras för att kunna flyttas tidigast efter sju dagar. Därefter förvarar kommunen dem inlåsta under tre månader eller kortare beroende på cykelns skick. Sedan övergår de i kommunens ägo om inte dess ägare hört av sig.

Om din cykel har flyttats kan du återfå den genom att kontakta trafikenheten på telefonnummer: 0411-577186. Kostnaden för flyttning och förvaring av cykeln är 200 kr.

Om inte kommunen omhändertagit din cykel kan den vara stulen. Gör en anmälan till polisen och till ditt försäkringsbolag. 

Publicerad 2022-04-13, Uppdaterad 2024-06-19