Byggstart för Regementsgatan

Publicerad: 2017-11-24 13:44

Ombyggnaden av Regementsgatan startar runt årsskiftet och ska vara färdig sommaren 2019. Målet är att skapa en stadsmiljö där det är trevligt och säkert att vara, gå och cykla. Nya cykelbanor, bredare trottoarer och fickor för parkering samt nya busshållplatser är några av åtgärderna som kommer att bidra till säkrare och mer tillgänglig gata.

Parkeringsplatser i anslutning till Regementsgatan

Parkering

Under de olika etapperna är parkeringsplatserna avstängda. På etapper där arbetet inte påbörjats eller är färdigt är parkeringsplatserna öppna för parkering på båda sidor. 

Läs mer om ombyggnaden av Regementsgatan här.

Kategorier: Vägarbete, Nyhet, Begränsad framkomlighet

Kommentarer