Första etappen på Regementsgatan avstängd

Publicerad: 2018-01-04 00:00

Den 8 januari startar ombyggnaden av Regementsgatan. I samband med det stängs gatan av från korsningen Jennygatan och förbi Sektersgatan ytterligare cirka 50 meter.

Den 8 januari startar arbetet med att bygga om Regementsgatan till en grön gata med fokus på ökad trafiksäkerhet, attraktivitet Nya Regementsgatanoch trygghet.

Etapp ett innebär att första kvarteret från Österportstorg och förbi Sektersgatan cirka 50 meter, stängs av för biltrafik. På varje sida närmast husfasaderna lämnas två meter fritt. Avstängningen gäller till den 30 april.

Parkering

Vid den så kallade värnpliktsparkeringen som ligger mellan Ohlssons Basar och Ica Supermarket finns cirka 30 parkeringsplatser där det går att parkera gratis.

Parkeringar och buss

Ändrad färdväg för buss

Idag stannar stadsbuss nr 2 på Regementsgatan. Under hela byggtiden kommer den här linjen att ledas om. Se kartan här ovan för tillfällig dragning.

Hela Regementsgatan ska vara färdig i juni 2019. Under arbetets gång delas gatan upp i sju etapper där byggnadsarbetena kan pågå på som mest på tre etapper samtidigt.

Läs mer om projektet.

Kategorier: vägarbete, Avstängda gator, Begränsad framkomlighet

Kommentarer