Säkrare och tryggare strand i sommar

Publicerad: 2016-06-16 10:06

​För att höja säkerheten på stranden i Sandskogen i sommar kommer fordon som parkerar på räddningsvägarna att forslas bort.

Nu börjar badsäsongen. Ett årligen återkommande problem är bilister som trots skyltningen "Räddningväg" och förbudsskyltar parkerar sin bil på någon av Sandskogens tre räddningsvägar när man ska till stranden. Förra året intog Ystads kommun en lite striktare attityd till felparkerade bilar i Sandskogen. Parkeringssituationen blev något bättre förra sommaren, men åtgärderna var inte tillräckliga.

 – Det riktigt allvariga är när man trotsar parkeringsförbudet på räddningsvägarna och därigenom riskerar både sitt eget och sina medmänniskors liv vid en eventuell olycka på stranden eller i vattnet. Förutom bötfällning kommer vi denna sommar att gå längre. Vi kommer att börja forsla bort de bilar som står på räddningsvägarna, säger Thomas Andersson, säkerhetschef på Ystads kommun.

Ytterligare en olycksrisk uppstår när man parkerar längs med Österleden genom Sandskogen. Mycket trafik på vägen i kombination med personer i rörelse och parkerande bilar kan skapar farliga trafiksituationer. – Österleden är en huvudled och då är det parkeringsförbud som gäller. Det uppstår lätt en farlig situation när bilister som kör ut från Sandskogens parkeringar får skymd sikt. För att få fri sikt måste de köra så långt ut att de då står långt ute i körbanan på Österleden, säger Thomas Andersson.

Men det finns alternativ till att ta bilen. Tre busslinjer med totalt sju hållplatser trafikerar Sandskogen: linje 5, 570 och 322. Skånetrafiken har för just dessa tre linjer satt samman en tidtabell som skickas ut till alla hushåll i Ystad. Även cykelmöjligheter är det gott om med tre cykelvägar genom Sandskogen. Grusparkeringen vid Sandskogens idrottsplats är annars ett alternativ för de som måste ta bilen till stranden. Parkering är öppen till klockan 20 varje kväll.

Fakta

  • Fyra räddningsvägar finns i Sandskogen: Strandvägen, Strandvägens förlängning (cykelbana), Jaktpaviljongsvägens nedre del och Ryssvägen. På samtliga räddningsvägar råder både parkerings- och stannaförbud.
  • Resandet med stadsbusslinje 5 ökade kraftigt förra sommaren, trots relativt dåligt väder.
  • Kommunen har ansvar för bortforslingen av parkerade bilar på räddningsvägarna.
  • Längs Strandvägens förlängning, cykelvägen längs med stranden, finns cykelställ. Felparkerade cyklar är också ett hinder för utryckningsfordon.

Kategorier: Säkerhet

Kommentarer