Vägarbete på Södra Dragongatan

Publicerad: 2017-02-15 16:37

Vägarbete

Cirkulationsplatsen på Södra Dragongatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under tiden 15 februari - 15 maj.

Ett omfattande arbete kommer pågå vid Ystad hamn. Omläggning av VA och breddning av cirkulationsplatsen Bornholmsgatan-Södra Dragongatan-Saltsjöbadsvägen.

Detta gör att cirkulationsplatsen är avstängd i alla riktningar mellan 15:e februari och 15:e maj 2017. Endast buss i linjetrafik får köra på sträckan. Gångtrafik kan ske vid arbetsområdet, följ skyltning på plats. Trafiken till och från hamnen leds om via Ekenäsgatan. Provisorisk väg mot ”Världens ände” på Södra Dragongatan göres med anslutning till Saltsjöbadsvägen. Övrig trafik följ skyltning i området.

Extensive work will go on at the exit from Port of Ystad. Pipework and widening of the roundabout at Bornholmsgatan-Södra Dragongatan-Saltsjöbadsvägen.

During the work, the roundabout is closed in all directions from February 15th until May 15th 2017. Only local bus is allowed to pass. Pedestrian traffic may occur in the work area, follow the signs in place. The traffic to and from the port is redirected via Ekenäsgatan. Other traffic follows the signs in the area.

 

Kategorier: Vägarbete, Avstängda gator

Kommentarer