Vi behöver din åsikt om trafiken i Ystads kommun

Publicerad: 2018-03-23 10:50

Kommunen arbetar med att ta fram en trafikstrategi som ska ligga till grund för trafikplaneringen framåt. Vi vill veta vad du tycker och hoppas att därför att så många som möjligt svarar på vår enkät.

I trafikstrategin beskrivs trafiken idag och vilka utmaningar som kommunen står inför. Trafikstrategin kommer att visa kommunens vilja och mål när det gäller trafiken och vilka strategier vi behöver arbeta med för att nå dit.

- För att få ett bättre underlag kring vad medborgarna i Ystads kommun tycker är viktigt avseende trafik, har vi tagit fram en enkät. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att säga sitt, säger Emma Holgersson, trafikplanerare på Ystads kommun.

Medborgarenkäten är öppen till och med den 8 april och deltagandet är anonymt.

Besvara enkäten här.

Kategorier: Nyheter

Kommentarer