20200402_110244.jpg

Avgifter införs på ytterligare tre parkeringar i Ystads kommun

Nyligen har avgifter införts på ytterligare tre parkeringar i Ystads kommun. Det gäller parkeringen vid biblioteket i Ystad, den övre parkeringen i Kåseberga (vid idrottsplatsen) samt delar av parkeringen vid reningsverket. Avgifterna har införts för att förbättra tillgängligheten för besökare till dessa platser.

Ystads kommun arbetar kontinuerligt med att se över både tidsreglering och avgifter för parkeringarna i kommunen. Genom avgifter och tidsreglering kan kommunen styra så att parkeringen i så stor utsträckning som möjligt används av dem den är tänkt till, vilket på många ställen i första hand är för besökare. Avgiftsfri parkering leder i många fall till att parkeringen får en mycket hög beläggning och att den används som boendeparkering och parkering för verksamma/anställda i närområdet. Så har till exempel fallet varit vid stadsbiblioteket, vilket gjort att det ibland varit svårt för besökare att hitta en ledig plats. Genom den avgift och tidsreglering som nu införts ökar tillgängligheten till parkering och fler ges möjlighet att nyttja platserna.

Länk till parkeringskartan

Publicerad 2020-06-08