IMG_5184.JPG

Cykelfrämjandets Kommunvelometer och Cyklistvelometer

Ystads kommun deltog 2020 för tredje gången i Cykelfrämjandets Kommunvelometer, som är en jämförelse och utvärdering av kommuners arbete och arbetssätt inom cykelområdet.

Sett till gruppen små kommuner (färre än 50 000 invånare) hamnade Ystad på plats 5 av 12. Enligt undersökningen får Ystads kommun goda resultat i alla delområden inom organisation och Ystad förbättrar främst sina poäng i åtgärdsdelområdena och visar på en utökad och bred verktygslåda för arbete med ökad, säker och attraktiv cykling. Likt tidigare år är området information och marknadsföring det område där kommunen har störst förbättringspotential enligt Kommunvelometern.

År 2020 deltog Ystads kommun för första gången i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling och göra jämförelser mellan kommuner. I hela Sverige svarade 17 977 cyklister på enkäten och i Ystads kommun svarade 127 personer, vilka själva anmälde sig till undersökningen. Ystads kommun får 3,02 i totalpoäng utifrån en skala på 1-5. Detta ger Ystad plats 14 av 50 inom rankingen för små kommuner (under 50 000 invånare). Betyget är relativt lika utifrån de olika områdena. Den generella nöjdheten är ganska bra. Sämst betyg får cykelklimat som handlar om hur man uppfattar klimatet för cyklister i förhållande till andra trafikanter, om man kan ta med sig cykeln på kollektivtrafiken, om cykelstölder och hur man uppfattar miljön kring cykelvägarna.

På Cykelfrämjandets hemsida kan du läsa mer om deras arbeteför för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö.

Publicerad 2021-04-13