IMG_5184.JPG

Cykelfrämjandets Kommunvelometer och Cyklistvelometer

Ystads kommun deltog 2021 för fjärde gången i Cykelfrämjandets Kommunvelometer, som är en jämförelse och utvärdering av kommuners arbete och arbetssätt inom cykelområdet.

Sett till gruppen små kommuner (färre än 50 000 invånare) hamnade Ystad på plats 2 av 31. Under de år kommunen deltagit har Ystad klättrat stadigt i rankingen. Enligt undersökningen har Ystads kommun starka resultat i delområdena kopplade till infrastruktur och organisation. Störst utvecklingspotential ligger inom områdena kopplade till information och marknadsföring.

År 2020 deltog Ystads kommun för första gången i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling och göra jämförelser mellan kommuner. I hela Sverige svarade 17 977 cyklister på enkäten och i Ystads kommun svarade 127 personer, vilka själva anmälde sig till undersökningen. Ystads kommun får 3,02 i totalpoäng utifrån en skala på 1-5. Detta ger Ystad plats 14 av 50 inom rankingen för små kommuner (under 50 000 invånare). Betyget är relativt lika utifrån de olika områdena. Den generella nöjdheten är ganska bra. Sämst betyg får cykelklimat som handlar om hur man uppfattar klimatet för cyklister i förhållande till andra trafikanter, om man kan ta med sig cykeln på kollektivtrafiken, om cykelstölder och hur man uppfattar miljön kring cykelvägarna.

På Cykelfrämjandets hemsida kan du läsa mer om deras arbeteför för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö.

Publicerad 2021-04-13, Uppdaterad 2021-06-02