Cyklistvelometern

Ta chansen att tycka till om hur det är att cykla i Ystads kommun genom att delta i undersökningen Cyklistvelometern!

Cyklister

Cykelfrämjandet har tagit fram en webbenkät, Cyklistvelometern, där du som invånare kan tycka till om cykelmöjligheterna i kommunen.

Enkäten riktar sig till dig som cyklar varje dag och till dig som cyklar någon gång då och då. Alla cyklisters perspektiv är välkomna för att kunna förbättra cykelarbetet på kommunnivå.

Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras 8 oktober.

Du hittar länken till enkäten här: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/

Publicerad 2020-08-17