parking.jpg

Datumparkering upphör i Ystad

Från och med den 1 oktober 2019 har all datumparkering upphört i Ystads kommun.

24-timmarsregeln gäller och som innebär att man får parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder att du stannar eller parkerar, till exempel vid övergångställe, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning med vägmärken anger något annat.

Tänk på att inte parkera så att du hindrar andra eller bryter mot gällande trafikföreskrifter.

Publicerad 2019-10-18, Uppdaterad 2019-10-25