Ystad_elbuss_4.jpg

Elbussar och nytt linjenät

Söndagen den 18 augusti byter Skånetrafiken ut alla stadens bussar till tysta, hållbara och bekväma elbussar. Ett nytt linjenät presenteras också som både blir tydligare och enklare.

Stadens nya linjenät bjuder på fler linjer, fler avgångar och smartare resor. Fem linjer har blivit sex - vilket ger kortare körsträckor och bidrar till bättre punktlighet. Från och med den 18 augusti blir det också halvtimmestrafik på alla stadsbusslinjer.

Linjenätet görs om efter den stadsbussutredning som Skånetrafiken jobbat med under en längre tid. Ystad växer och med det följer nya resandemönster och behov. Därför har trafiken i dessa stråk utökats och på tider folk har behov av att resa.

Här ser du hur linjenätet i Ystad kommer att se ut från och med 18 augusti 2019.

Elbussar i Ystad

Från och med den 18 augusti 2019 är all stadsbusstrafik i Ystad eldriven (två gasbussar kommer finnas tillgängliga som förstärkning). Det innebär att staden blir:

  • Renare – elbussen släpper inte ut avgaser, vilket gör luften renare. Elbussarna är klimatsmarta eftersom de drivs med grön el som är märkt med Bra Miljöval. Här kan du läsa mer om elbussarna i Skåne.
  • Tystare – ljudnivån ombord och i bussens närhet är markant lägre jämfört med en buss med förbränningsmotor.
  • Bekvämare – förutom att elbussarna är mycket tystare än de konventionella bussarna, uppfattas körningen som jämnare och mindre ryckig. Elbussarna kommer även att ha en modernare inredning och digitala infoskärmar. På skärmarna finns information om kommande hållplatser och möjliga byten. Skärmarna bjuder också på restips nyheter och väder.
Publicerad 2019-08-19, Uppdaterad 2020-01-30