20200402_110244.jpg

Förändring av parkering i centrala Ystad

Från och med 20 oktober 2022 gäller nya parkeringsregler i Ystad för att förbättra tillgängligheten i de centrala delarna. Antalet parkeringsplatser kommer vara detsamma, men vissa tider och avgifter kommer att ändras.

Ystad kommun förändrar nu vissa parkeringsregler för att öka cirkulationen på de centrala parkeringarna och därmed förbättra tillgängligheten till centrum för de som kommer med bil. Samtidigt görs det skyltning tydligare om var man får parkera och vad som gäller för platserna.

Från och med 20 oktober kommer 30-minuterszonen i centrala Ystad tas bort och i stället införs en zon med förbud att parkera. Inom den nya zonen är parkering endast tillåtet på de platser där det är lämpligt med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet. Dessa platser markeras med vägmärket: e19-1

Vissa gator kommer att få sänkt parkeringsavgift mot idag. På andra gator där det tidigare varit gratis kommer en avgift att införas, men i gengäld får man parkera längre tid än idag. Avgift för parkering kommer även fortsättningsvis ha samma tider, dvs vardagar 09–18 och lördagar 09–15.

Nedan finns en lista och karta över de förändringar som kommer att ske.

 • På Västra Vallgatan, Sommargatan och Vintergatan införs det avgift (5kr/tim) under tiden 09–18 (09–15) samtidig blir det tillåtet att parkera i
  24 timmar mot dagens 1 timme.
 • På Stora Västergatan sänks avgiften från 10kr/tim till 5 kr/tim samtidigt som det blir möjligt att parkera i 24 timmar mot dagens 4 timmar.
 • På Långgatans västra del (väster om Teatergränd) blir det avgift på samma sätt som öster om Teatergränd.
 • På Klostergatan införs avgift på 10kr/tim och maxparkeringstid blir 4 timmar under tiden 09–18 (09–15).
 • På Lingsgatan införs avgift på 10kr/tim och maxparkeringstid blir 4 timmar under tiden 09–18 (09–15).
 • Utanför Mimosa sänks avgiften från 10kr/tim till 5 kr/tim.
 • På Hamngatan (söder om järnvägen) både på gatan och parkeringen samt Dragaregatan ändras max parkeringstid från 12 timmar till 24 timmar.
  Avgiften ändras inte utan är kvar på 5kr/tim.
 • På Stora Norregatan och Norra Vallgatan införs avgift på 5kr/tim och maxparkeringstid blir 4 timmar under tiden 09–18 (09–15).
 • På Trädgårdsgatan och Lilla Östergatan införs avgift 14kr/tim och maxparkeringstid på 2 timmar under tiden 09–18 (09–15) det är samma som på
  kv. Johan (parkeringen bakom Systembolaget).
 • På Tobaksgatan införs avgift på 10kr/tim och maxparkeringstid blir 4 timmar under tiden 09–18 (09–15).
 • På Kyrkogårdsgatan ändras maxparkeringstid från 12 timmar till 4 timmar under tiden 09–18 (09–15). Avgiften är samma som idag 5kr/tim.
 • Parkeringen vid Stickgatan ändras till korttidsparkering 15 minuter.

Förändringarna gäller från den 20 oktober 2022.

Karta ändringar parkeringsreglering september 2022

Publicerad 2022-09-20, Uppdaterad 2023-11-21