common-frog.jpg

Militärvägen stängs av för att skydda grodor

Militärvägen i Ystads Sandskog stängs av den 22 mars för genomfartstrafik förbi Skridskodammen för att skydda grodor som vandrar över vägen under lekperioden. Besökare hänvisas till parkeringen väster om Skridskodammen eller till infarten via Skvadronsvägen. Vägen öppnas igen den 10 maj.

Det är den vanliga grodan (Rana temporaria) som nu har börjat leka i Skridskodammen. De övervintrar i skogen där de gräver ner sig och går i dvala. När det blir tillräckligt varmt både natt och dag börjar de vandra till den damm där de föddes för att para sig.

Den vanliga grodan blir upp till 10 cm stor, har trubbig nos och en liten mjuk knöl på bakfoten. Den är lik åkergrodan (Rana arvalis) som ofta leker lite senare men som också kan förekomma i samma dammar. Åkergrodan blir lite mindre, upp till 8 cm, och känns igen på sin spetsigare nos och att knölen på bakfotens insida är hård.

Även vanlig padda (Bufo bufo) kan förekomma här. Paddan känns igen på att den dels är lite större, upp till 15 cm, dels grövre byggd, dels att den har en brunaktig vårtig hud och ett par kraftiga valkar på utsidan av nacken.

Publicerad 2022-03-22