surbrunnvagen.jpg

Ombyggnad Surbrunnsvägen

Nu startar ombyggnaden av Surbrunnsvägen. Under vecka 46 kommer första etappen av vägen att stängas av för genomfartstrafik.

Ombyggnaden av Surbrunnsvägen startar under vecka 46. Målet är att skapa en grön, trygg och tillgänglig gatumiljö där det är trevligt och säkert för all att vara röra sig.

Nya va-ledningar, nya cykelbanor, bredare trottoarer, nya busshållplatser och nya gatuträd är några av åtgärderna som kommer att bidra till en säkrare och mer tillgänglig gata.

Tillgänglighet under byggtiden

Gatan byggs om i fem etapper. För att underlätta för boende och verksamheter, men även av arbetsmiljöskäl, stängs trafiken i max två etapper av etapp 1-4 av samtidigt. Entréer utmed gångbana kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden, även i etapper som är avstängda för trafik.

Ambitionen är att gångbanor och entréer ska vara framkomliga under hela byggtiden även om det kommer att förekomma en del störningar.

Entreprenören VBA samordnar, informerar och skyltar under arbetets gång.

Preliminära tider för trafikavstängning

  • Etapp 1: Från vecka 46 till 2021-06-09
  • Etapp 2: 2021-02-22 till 2021-07-08
  • Etapp 3: 2021-06-14 till 2021-10-18
  • Etapp 4: 2021-08-09 till 2022-04-30
  • Etapp 5: 2021-01-20 till 2021-03-31

Översta lagret asfalt läggs under sommar/höst 2022.

Läs mer på ystad.se/surbrunnsvagen.

Publicerad 2020-11-04