Tack för din medverkan!

Nu börjar arbetet med att ta fram en cykelplan för Ystads kommun. Dina synpunkter kommer att användas som underlag i det arbetet.

Har du frågor om projektet kan du vända dig till Tobias Gustafsson, gatu- och trafikingenjör på 0709-47 70 83 eller Emilia Löfgren, teknisk chef på 0411-57 79 95.

Vänliga hälsningar

Ystads kommun

Publicerad 2015-08-04