Tillstånd och taxor

Upplåtelse av allmän plats En allmän plats är exempelvis allmänna gator, vägar trottoarer, torg, parker och andra platser som står som allmän plats i kommunens detaljplan. Det krävs tillstånd, om man vill använda allmän plats.

Exempel på vad som kräver tillstånd

 • Byggnadsställningar
 • Byggbodar
 • Placering av container eller byggsäck
 • Byggskyltar
 • Affischering, även cirkusaffischering och valaffischering
 • Försäljningsstånd
 • Reklamskyltar
 • Gatupratare
 • Reklamflagga
 • Uteservering
 • Musikarrangemang
 • Torgmöte
 • Insamling av pengar


Hur gör jag för att söka tillstånd på kommunal mark?

Det är hos Polismyndigheten som du söker tillståndet och som upplåter allmän plats för dina ändamål. Senast en vecka innan tillståndet ska börja gälla, måste Samhällsbyggnads fastighetsavdelning i kommunen ha ditt tillstånd från Polismyndigheten, för att yttra sig i ärendet. I rutan till höger hittar du Ansökningsblanketten via länk till Polisens hemsida.

Avgifter

Polisen tar ut en avgift för att få din ansökan prövad. Avgiften avser själva prövningen och tas ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Handläggningen av ditt ärende börjar när avgiften är betald.

Ystads kommun tar ut avgift för markupplåtelse enligt antagen taxa. Taxan hittar du under Avgifter för Markupplåtelse och Torgplatser i rutan till höger. Tillfällig försäljning av ideell karaktär (skolklasser och föreningar) på Österportstorg och Stortorget är gratis.

 

Läs mer på sidan Markupplåtelse och torghandel

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2019-08-21

Kontakt

Kenneth Haraldsson

Markförvaltare

kenneth.haraldsson@ystad.se

0411-57 72 24

Ann-Christine Cronsioe

Administratör

ann-christine.cronsioe@ystad.se

0411-57 71 88