Ledningskollen

Ystads kommun är ansluten till Ledningskollen. Kolla innan du gräver så att inga ledningar ligger i vägen.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att till exempel:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

 Du hittar Ledningskollen på ledningskollen.se.

Publicerad 2017-11-27