Ombyggnad av Industrigatan i Ystad

Infrakraft utför på uppdrag av Ystads kommun ombyggnad av Industrigatan med start 2 maj 2022 och arbetet beräknas vara färdigställt 30 november 2022.

Ombyggnaden görs för att öka säkerheten för trafikanter och för att iordningställa alla va-ledningar i mark. Arbetet innefattar ny vattenledning, separering av spill- och dagvattenledningar, ny belysning och ny utformning av gång-och cykelbanor.

Etapp 1: Arbetet korsningen Fridhemsgatan/Industrigatan till Disponentgatan kommer att starta 9 maj 2022 och beräknas att vara klart 12 augusti 2022 om inget oförutsett händer. Arbetet kommer att pågå under hela sommaren. Skisser över totalavstängningen trafik Industrigatan-Fridhemsgatan etapp 1.


Etapp 2: Information om etapp 2 kommer när vi påbörjar arbetet väster om Disponentgatan.

 

Tidplan

Tidplan Kommer att uppdateras veckovis i högerspalten och visar hur framdriften fortgår.

 

Omledning gångtrafikanter på Industrigatan (följ de gröna pilarna)

Gångtrafikanter

 

 

Publicerad 2022-05-03, Uppdaterad 2022-06-03

Kontakt

Infrakraft
Johan Alexandersson
Entreprenör
johan.alexandersson@infrakraft.se
076-108 57 24

Ystad Kommun
Peter Olofsson
Byggledare
Peter.olofsson@ystad.se
0411-577 590

Aktuellt

Vecka 25 etapp 1: Fortsatt stängt i korsningen Fridhemsgatan/Industrigatan för arbete med upphöjd passage t om torsdagen den 23 juni.
Industrigatan kommer att stängas av precis väster om Ungdomens hus så utfarten från parkeringsplatsen kommer inte att beröras denna vecka. För de som ska besöka Friskis & Svettis så tar man sig dit via gångbanan som ansluter från Disponentgatan, dock kommer passagen stängas över Industrigatan ner till Åvallastråket så gående och cyklister hänvisas till de stråk som anges i kartan, omledning av gångtrafikanter Industrigatan, som finns i texten till vänster.

Avstängning vecka 25

Omledning trafik 13-23 juni