Stora Herrestad VA-ombyggnad

Nya vatten- och avloppsledningar i Stora Herrestad

Nu är det dags att byta ut vatten- och avloppsledningar i Stora Herrestad. Projektet är ett led i ett övergripande arbete där Ystads kommun har gjort en större utredning av ledningsnät och avloppsreningsverk i hela kommunen.

Etappindelning:

St Herrestad etapp 2

 

Publicerad 2018-07-11, Uppdaterad 2019-08-27

Aktuellt

Etapp 2 startar vecka 26 år 2019

Klicka för brev till abonnenter utskick 2019-08-22 angående avstängning av vägar

Har du frågor E-post: stherrestad@ystad.se