Din vattenberedskap

Rent dricksvatten är livsnödvändigt och du behöver ha en plan för att ordna vatten i alla lägen. Detta behöver såväl den enskilde som näringsidkare och verksamheter tänka på.

Se över din hemberedskap

I länkarna nedan kan du läsa mer om hur du skaffar dig en hemberedskap för bland annat dricksvatten, hur du kan förvara vattnet och andra bra tips.

Har du en hemberedskap för dricksvatten är du förberedd inför till exempel en driftstörning i dricksvattenförsörjningen, vid ett strömavbrott eller för en vattenläcka.

Vid en längre driftstörning kan kommunen sätta ut dricks- eller nödvatten i större tankar på olika platser i kommunen, där du kan hämta vatten för husbehov.

Vatten vid kris (krisinformation.se)
Mer om hemberedskap (ystad.se/krisinfo)
Kokningsrekommendationer – när dricksvattnet måste kokas

Publicerad 2023-08-21