vatten_och_hander.jpg

Egen brunn

Det finns ett verksamhetsområde för kommunal dricksvattenförsörjning. Har du en fastighet utanför detta område kan du antingen ansöka om en anslutningspunkt och själv bekosta en egen ledning fram till denna punkt, eller borra en egen brunn.


Du som har en fastighet inom verksamhetsområdet erbjuds alltid kommunalt dricksvatten. Bor du utanför området kan du göra en ansökan om en anslutning till det kommunala dricksvattennätet. Läs mer här.

För dig som saknar möjlighet att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet finns möjligheten att borra egen brunn. I dessa kan Ystad-Österlenreginens miljöförbund vara behjälplig.

Ofta är det, i båda ovanståeende alternativ, ekonomiskt fördelaktigt att gå ihop med närliggande fastigheter och hitta en gemensam lösning.

Kommunen tar inga vattenprov på enskilda brunnar.

Publicerad 2022-01-22, Uppdaterad 2023-04-04

Grundvattennivå

Om du väljer att anlägga en egen brunn finns bra information om grundvattenmätningar hos Sveriges geologiska undersökningar, SGU. Här kan du se aktuell grundvattennivå i stora delar av sverige.

Länk till SGU