vaxter_regn_toppbild_2.jpg

Vi gör plats för vattnet!

Ta hand om regnvattnet i din trädgård och skydda dig mot översvämning. Här hittar du många tips och råd på vad du kan göra på din fastighet. Gemensamt behöver vi arbeta för att skyfallssäkra stad och landsbygd i Ystads kommun. Varje insats räknas!

Skyfall och kraftiga regn blir allt mer vanliga till följd av klimatförändringar och väntas öka med 25% fram till år 2100 enligt SMHI. Risken för källaröversvämning till följd av överbelastade ledningar ökar både till följd av kraftigare regn men även till följd av att våra städer växer och allt mer ytor hårdgörs.

Därför är det mycket viktkigt att vi gemensamt arbetar för att bevara våra grönytor även på privat mark. Endast en liten del är allmän platsmark som kommunen har rådighet över.

Vi behöver tillsammans göra plats för vårt värdefulla vatten. Istället för att leda bort det till överfulla ledningar som kan orsaka översvämningar, kan du med enkla medel fördröja och skörda ditt regnvatten.

En minskad andel gröna ytor påverkar vattnets naturliga kretslopp, temperaturer och den biologiska mångfalden negativt. Istället för att vattnet infiltreras i marken så leds det till reningsverk eller till våra hav och vattendrag direkt.

 

barrel symbol

Ansök om en gratis regntunna klicka här!

OBS!! Snart kan du ansöka om en regntunna igen via vår nya e-tjänst. Utlämning återupptas våren 2021 pga regntunnan behöver kopplas bort vintertid.

Publicerad 2020-04-08, Uppdaterad 2021-01-25