tregntunna_sumbol_3.jpg

Få en gratis regntunna!

Nu kan du som villa- eller radhusägare få en gratis regnvattentunna mot att du kopplar bort stuprör på din fastighet.

Vill du ta tillvara på ditt regnvatten och samtidigt avlasta ledningarna vid kraftiga regn för att förhindra översvämningar? Då kan du enkelt koppla bort ditt stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna.

Som tack för hjälpen får du en regnvattentunna av VA-enheten i Ystad genom att fylla i ansökan nedan. 

Hur du kopplar in din regntunna hittar du här. 

Dessa kriterier gäller:

 • Endast en regnvattentunna per fastighet 
 • Fastighetens stuprör är idag kopplad till en kommunal dagvattenledning 
 • Fastigheten ligger inom verksamhetsområden för dagvatten, klicka här för karta.
  (Är du osäker kan du kontakta VA-enheten så hjälper vi dig)
 • Takytan som ska avvattnas är minst 20 kvm (tänk på att om ytan är väldigt stor kan du behöva hitta en annan lösning exempelvis en större regntunna eller seriekoppla flera tunnor)
 • Det kapade stupröret ska vara pluggat där det går ner i marken.
 • Före- och efterbilder på stupröret och dess bortkoppling måste skickas till Ystads kommun senast 14 dagar efter att regntunna kvitterats ut.
 • Rita in vilka stuprör det gäller och hur de är bortkopplade på din installationsritning och skicka till Ystads kommun senast 14 dagar efter att regntunna kvitterats ut.  Har du inte din installationsritning kan du göra en enkel skiss och skicka in. VA-enheten har en del ritningar men inte för alla fastigheter.

Viktigt!

 • Ystads kommun ansvarar inte för eventella skador eller problem som kan uppstå i samband med eller till följd av bortkoppling av stuprör eller installation av regntunna.
 • Vid kraftiga regn eller när regntunnan är full ska vattnet kunna ledas ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur. Vattnet får inte ledas till grannfastighet eller ut på gatan.
 • Under vintern kan regntunnan behöva kopplas bort för att förhindra att den fryser sönder. Förse stupröret med utkastare och/eller slang och led bort vattnet till lämplig plats t.ex. gräsmattan.
 • Vi förbehåller oss rätten att fakturera dig för regntunnan om inte kraven uppfylls.  

 

Ansök här!

Tips! Klä in din tunna om du vill dölja den.

exempel på regntunna

 

 

Publicerad 2020-04-08, Uppdaterad 2020-06-15