Balkåkra SVARTE plangräns.jpg

Balkåkra 18:53 och 1:162

i Svarte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda marken för parkeringsändamål. Det finns ett stort behov av fler parkeringsplatser i anslutning till tågstationen i Svarte, både för att hantera en ökad tågpendling och för att på sikt ge möjlighet att utveckla ett attraktivt centrum och en samlingsplats mellan stationen och stranden.
 

 

Detaljplanen var ute på granskning 6 - 27 februari 2019

Planhandlingarna finns att ladda ner via länkar på den här sidan. Har du frågor är du välkommen att kontakta planchef Johan Maniet. Mejla johan.maniet@ystad.se eller ring expeditionen 0411-57 72 30

Publicerad 2018-08-27, Uppdaterad 2019-04-08

Kontakt

Samhällsbyggnad
Tel 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se

Besöksadress:
Tobaksgatan 11, Ystad