Område söder om Österlenvägen

Stadsbyggnadsavdelningen har upprättat områdesbestämmelser för området söder om Österlenvägen samt byarna Hammar, Ingelstorp och Peppinge i Ystads kommun.

Översiktskarta
Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av kommunen. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkra riksintressen för totalförsvaret samt skydda kulturmiljön i byarna Hammar, Ingelstorp ochPeppinge.

Planhandlingarna kan läsas/laddas ner via länkar på den här sidan (med hänsyn till GDPR finns inga namn med i samrådsredogörelsen). Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Eva Nygren, eva.nygren@ystad.se eller ringa vår expedition 0411-57 72 30

Områdesbestämmelserna antogs av Kommunfullmäktige 2018-05-17 men har ännu inte vunnit Laga kraft.

 

 

Publicerad 2015-05-25, Uppdaterad 2019-07-15

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se