Gällande områdesbestämmelser

I kartbilden kan du se kommunens gällande områdesbestämmelser som gula fält. Zooma in i kartan till den fastighet eller det område du vill kika på, klicka sedan på kartan.

Visa större karta

Kartan visar även gränser för olika detaljplaner, ljusblå fält, som uppdateras kontinuerligt allt eftersom planer tillkommer, ändras eller upphävs. Rödrandiga fält markerar pågående detaljplaner.

 

 

 

Publicerad 2016-05-25, Uppdaterad 2019-07-15

Kontakt

Stadsbyggnadsavdelningen
Tel: 0411-57 72 30
E-post: sam@ystad.se