3. Hamnen

Byggnadsinventering för Hamnen

Inventering av området gjordes 2003, där inget annat anges. Bilderna visar hur det såg ut då.

Karta med kvartersnamnen i Hamnen

Genom att klicka i kartan öppnas den i ett nytt fönster.

     

Kv. Emil

Hamngatans södra del          

Småbåtshamnen

Kv. Röda Bodarna            

Stationsområdet

Varmbadhuset

 

Terminalen

 
Publicerad 2014-03-12, Uppdaterad 2019-04-02

Kontakt

Kontakt

Karl Ekberg
Stadsantikvarie
karl.ekberg@ystad.se
0411- 57 78 52