vatten_och_hander.jpg

Vattenskyddsprocessen

Våra vattenskyddsområden kommer att fastställas av länsstyrelsen men det är vi på kommunen som lämnar in ett förslag på utbredning samt de föreskrifter som vi vill ska gälla.

I processen med att ta fram förslag på nya vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter har vi på VA-avdelningen tillsammans med konsultfirman Sweco tagit fram förslag på vattenskyddsområdets utbredning och vattenskyddsföreskrifternas utformning.

Förslaget kommer att presenteras på ett informationsmöte för dig som fastighetsägare och de synpunkter som kommer in i samband med detta behandlas innan vi lämnar vårt förslag till länsstyrelsen. De kommer därefter att fastställa vattenskyddsområdets avgränsning och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Länsstyrelsen ska enligt lag inhämta synpunkter från berörda fastighetsägare innan fastställandet. Detta görs genom ett formellt samråd, som kommer att hållas senare i processen.

Vattenskyddsprocessen

Publicerad 2018-04-12

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunketer som du vill att vi ska behandla innan förslaget lämnas till länsstyrelsen för fastställande. Synpunkter lämnas skriftligen via post eller e-post

Ystads kommun

VA-avdelningen

Pernilla Jägerfall

271 80 Ystad

 

pernilla.jagerfall@ystad.se