Kartor

Behöver du hjälp med kartmaterial där kommunens ledningar syns?

Kontakt:

Helene Jeppsson
Karttekniker

Kundtjänst VA kl 9-12,13-15 tel: 0411-577 983 övrig tid växeln 0411-577000
E-post: helene.jeppsson@ystad.se

Ledningar i mark

Ledningar som anläggs ska följa kommunens material och arbetsbeskrivning för ledningar.