Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör
Kundtjänst VA kl 9-12,13-15 tel: 0411-577 983 övrig tid växeln 0411-577000

E-post: lars.mellberg@ystad.se