Beachvolley- och beachhandbollsplaner

I närheten av Midsommarängen finns två beachvolleybollplaner och två beachhandbollsplaner. Dessa är tillgängliga för vem som helst att använda och går generellt inte att boka utan "först till kvarn"-princip tillämpas. I samband med stora turneringar har dock föreningslivet möjlighet att boka planerna.

Planerna förbereds för användning i mitten av maj och går sen att använda in i september. 

Planerna används framför allt för beachhandboll och beachvolleyboll men går även att använda för beachfotboll samt footvolley. 

 

Publicerad 2020-01-30, Uppdaterad 2021-03-25