Hjälp med barnrättsplanen

Vi kan hjälpa din förening med att upprätta en barnrättsplan.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan tidigare beslutat att alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet måste skicka in en barnrättsplan utifrån FNs barnkonvention, för att vara berättigade till kommunalt stöd från och med 2020.

Vi anser att barns rättigheter ska synliggöras i föreningens verksamhet och vara en del i föreningens utveckling. Vi har tidigare skickat ut två barnrättsplaner som visar hur man kan tänka i arbetet med att ta fram föreningens egen barnrättsplan. Vi skickade även med en mall med frågeställningar man kan gå igenom och som krävs i en barnrättsplan för att föreningen ska vara bidragsberättigad.

Barnrättsplanen ska laddas upp på nätet senast den sista november. Detta görs via e-tjänsten på era föreningssidor, där ni även söker bidrag.

Om ni vill ha hjälp i arbetet med barnrättsplanen är ni välkomna att kontakta:
Alexander Strömberg, fritidskonsulent: alexander.stromberg@ystad.se
Alexandra Hansson, folkhälsostrateg: alexandra.hansson@ystad.se

Publicerad 2020-04-29