Justerat LOK-stöd för våren 2020

För perioden 1/1 – 30/6 2020 kommer samma LOK-stöd betalas ut som för motsvarande period ifjol, 2019.

Covid-19 påverkar hela samhället och även kommunens föreningar. Detta har blandat annat resulterat i många inställda träningar, slutspel och arrangemang, och således även minskade intäkter.

Som ett sätt att stötta föreningarna har kommunen valt att LOK-stödet för perioden 1/1 – 30/6 2020 inte kommer baseras på aktiviteter som skett under den aktuella perioden. Istället kommer vi att betala ut samma LOK-stöd för våren 2020 som vi gjorde för våren 2019.

Detta kommer att resultera i att föreningarnas LOK-stöd inte påverkas utav Covid-19, utan ligger kvar på samma nivåer som vanligt. Vi kommer också kunna betala ut LOK-stödet tidigare än vanligt i och med att vi redan har alla uppgifter. LOK-stödet kommer betalas ut under maj månad.

Vi hoppas att detta kan vara en hjälp i en turbulent tid. Vi vill fortfarande att ni registrerar era aktiviteter som vanligt för statistikens skull, men ni behöver inte skicka in någon ansökan.

Vid frågor, kontakta:
Erik Green: erik.green@ystad.se
Alexander Strömberg: alexander.stromberg@ystad.se 

Publicerad 2020-04-29