Nya bidragsbestämmelser

De nya, uppdaterade bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2020.

Börjar gälla den 1 januari 2020

Efter att Kultur- och Utbildningsförvaltningen gjort en större översyn av befintliga bidragsbestämmelser antog Barn- och Utbildningsnämnden de uppdaterade bestämmelserna den 19 september 2019.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2020. De har utvecklats för att bli enklare och mer rättvisa och har ett tydligare fokus på barn- och ungdomsverksamhet. 

Det var längesedan en översyn gjordes och uppdateringen har gjorts för att bättre spegla de utmaningar som föreningslivet och samhället står inför idag. En del av de befintliga bidragen har ändrats till nya, liknande bidrag. 

De nya bestämmelserna kommer att finnas tillgängliga att läsa/ladda hem först under vecka 42.

Ansökan

Ansökan om bidrag kommer att ske digitalt via Ystads kommuns föreningsregister FRI. Mer information och länk kommer inom kort att finnas på bidragssidorna.

Kort om de nya bidragen


Ledarutbildningsbidrag

Bidraget ska hjälpa föreningar att utbilda/fortbilda sina ledare.


Ledarersättningsbidrag

Bidraget ska stötta föreningar/ledare som i sina verksamheter har barn och unga med speciella behov.


Sommarlovsbidrag

Bidraget ersätter delvis det statliga lovbidrag som funnits fram till 2018. Med sommarlovsbidraget vill vi forsätta möjliggöra för föreningar att arrangera gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga.


Projekt mångfald

Bidraget syftar till att ge möjligheter för fler människor att kunna ta del av ett brett föreningsliv/fritidsutbud i Ystad.

 

TILL BIDRAGSBESTÄMMELSER 2020 (pdf)

 

Har du frågor eller funderingar kring de nya bestämmelserna är du välkommen att kontakta fritidskonsulent
Alexander Strömberg: 0411-57 73 49, alexander.stromberg@ystad.se

TILL SIDAN OM FÖRENINGSBIDRAG

Publicerad 2019-09-23, Uppdaterad 2019-10-18